contador gratuito FECAMM-Avaluació resultats medicaments per a Malalties Minoritàries
Menu Responsive

Avaluació resultats medicaments per a Malalties Minoritàries

fecamm avaluació medicaments

El Servei Català de la Salut ha publicat un nou informe d’avaluació de resultats del tractament de malalties minoritàries amb medicaments d’autorització individual. S’han seleccionat les dades informades pels prescriptors per als pacients diagnosticats de malalties minoritàries que han estat tractats al SISCAT amb medicaments d’autorització individual, i que van ser inclosos al Registre de Pacients i Tractaments (RPT) del CatSalut entre l'1 de gener de 2008 i el 31 de desembre de 2019.

El Programa d’Harmonització Farmacoterapèutica (PHF), que estableix criteris d’ús, accés i provisió harmonitzats dels medicaments, tracta d’afavorir un accés equitatiu als tractaments farmacològics de les malalties minoritàries, així com de reduir la variabilitat no justificada de l’ús d’aquests medicaments en els diferents centres amb l’objectiu d’assolir l’atenció integral del pacient i obtenir els millors resultats en salut possibles a l’àmbit del Sistema Integral de Salut de Catalunya (SISCAT).

Atesa la incertesa en l’evidència clínica i l’elevat cost que presenten aquests medicaments, en alguns casos s’ha establert com a requeriment, per a l’inici i renovació del tractament, una autorització individual per part d’uns grups d’experts clínics designats pel CatSalut. En aquest sentit s’han establert autoritzacions individuals per als tractaments de 17 medicaments utilitzats en 13 malalties minoritàries.

Actualment 227 pacients estan sent tractats amb medicaments d’autorització individual, principalment per tractar malalties metabòliques hereditàries de dipòsit lisosomal (n = 149; 49,2%).

 

>CONSULTEU L'INFORME<

https://catsalut.gencat.cat/ca/detalls/noticies/2020-02-28-tractament-malalties-minoritaries-medicaments-autoritzacio-individual