contador gratuito PATIENT73-
Menu Responsive

ACCESIBILITAT

Aquest web de FECAMM està realitzat amb un gestor de continguts web que es desenvolupa tenint present les premisses d'Accessibilitat i Usabilitat complint amb el Nivell AA de conformitat de les Directrius d'Accessibilitat parell al contingut web 2.0. Les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2.0 expliquen com fer el contingut web accessible per a persones amb discapacitat. La conformitat amb aquestes directrius ajudarà a fer la Web més accessible als usuaris amb discapacitats i beneficiarà a tots els usuaris.